Legislatie

    

1.

Lege privind introducerea concordantului preventiv


2.

Regulament UNPIR din 2006


3.

OUG nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa


4.

Lege nr. 254/2007 din 19/07/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 30/07/2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor în insolventa


5.

Ordin nr. 1009/2007 din 23/07/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 543 din 09/08/2007 privind procedurile de selectie a practicienilor în insolventa agreati de Agentia Nationala de Administrare Fiscala


6.

Ordin Nr. 1365 pentru completarea Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1022 din 5 decembrie 2006 privind aprobarea Listei practicienilor în insolventa agreati de Agentia Nationala de Administrare Fiscala


7.

Ordin nr. 1692/2006


8.

Ordonanta Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit, aprobata, modificata si completata prin Legea nr. 278/2004


9.

Lege nr. 503/2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare


10.

Lege nr. 31/1990 (r2) privind societatile comerciale


11.

Lege nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice.


12.

Lege nr. 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat în domeniul insolventei


13.

Lege nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din România


14.  

Hotarârea Guvernului nr. 460/2005 privind continutul, etapele, conditiile de finantare, publicare si distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciara si faliment


15.  

Lege nr. 249/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului


16.  

Lege nr. 85/2006 privind procedura insolventei


17.

Codul de etica si disciplina al UNPIR


18.  

Procedura privind abaterile disciplinare


19.  

Hotararea 1881/2006


20.  

Statutul profesiei


21.  

Ordinul 2410/17.12.2007 privind contabilitatea si fiscalitatea societatilor profesionale


22.  

Directiva 2006/123/CE


23.
Legea nr. 85 din 2014


24.
OUG 86 din 2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolvent