Politica de confidentialitate

Politica de Confidentialitate

Va rugam s? citi?i cu aten?ie informa?iile care urmeaz?:

Prezenta Politic? de Confiden?ialitate ("Politica") are în vedere website-ul www.euroinsolvent.ro (denumit în continuare "Website").
Declar?m c? nu colect?m nici un fel de date, informa?ii personale identificabile în momentul vizit?rii Website-ului, cu excep?ia situa?iilor în care dumneavoastr? consim?i?i s? ni le furniza?i sau în cazurile expres prev?zute de prezenta Politic?.
Prezenta Politica prezinta principiile noastre generale în ceea ce prive?te prelucrarea datelor personale apar?inând vizitatorilor Website-ului.
Vrem s? ne asigur?m c? în?elege?i modalit??ile în care vom folosi sau nu informa?iile pe care ni le încredin?a?i.
Pentru a în?elege propriile dumnevoastr? drepturi, v? sf?tuim s? citi?i prezenta Politic?.

I. Principii de protec?ie a datelor
Ne angajam s? urmam urmatoarele principii de protec?ie si prelucrare a datelor cu caracter personal:
Procesarea este legal?, corect?, transparent?. Activit??ile noastre de prelucrare au motive legale. Întotdeauna consider?m drepturile dvs. înainte de prelucrarea datelor personale. V? vom furniza informa?ii privind prelucrarea la cerere.
Procesarea este limitat? ca scop. Activit??ile noastre de procesare corespund scopului pentru care au fost colectate datele personale.
Procesarea se face cu date minime. Noi colect?m ?i proces?m doar cantitatea minim? de date personale necesare pentru orice scop.
Prelucrarea este limitat? pe o perioad? de timp de 5 ani. Noi nu vom stoca datele cu caracter personal pentru o perioada mai mare decât este necesar.
Vom face tot posibilul pentru a asigura acurate?ea datelor.
Vom face tot posibilul pentru a asigura integritatea ?i confiden?ialitatea datelor.

II. Ce date personale colectam
1. Informa?ii pe care ni le furnizati
Când v? înregistra?i pentru a utiliza Serviciile noastre, putem colecta urm?toarele informa?ii despre dvs.:
- numele dvs.;
- adresa de e-mail;
- num?rul de telefon mobil;
- localitate
sau alte informatii necesare pentru livrarea unui produs sau serviciu.
2. Informa?ii colectate automat despre dvs.
Website-ul www.euroinsolvent.ro prelucreaza date despre comportamentul Utilizatorului privind utilizarea website-ului, incluzand dar fara a se limita la date de sesiune, comportament browsing, date despre locatie, date demografice, adresa de Protocol Internet (adresa IP), acolo unde este disponibila, sistemul de operare, tipul de browser al dispozitivului.
Acestea sunt date statistice despre actiunile si modelele de navigare ale vizitatorilor website-ului, nu identifica niciun individ si sunt colectate in scopul imbunatatirii si personalizarii website-ului pe baza de cookies.
Aceasta prelucrare se bazeaza in mod legitim pe Art. 6, alin 1, litera a), b), c), f), GDPR.
Aceste informa?ii sunt utilizate pentru a îmbun?t??i experien?a clien?ilor.
Astfel, când utiliza?i serviciile noastre sau c?uta?i con?inutul site-ului nostru, activit??ile dvs. pot fi înregistrate.
3. Informatii cu caracter public
Când posta?i un articol pentru vânzare utilizând serviciile noastre, pute?i alege s? face?i anumite informa?ii personale vizibile altor utilizatori ai platformei www.euroinsolvent.ro.
Acestea pot include numele, prenumele, adresa dvs. de e-mail, loca?ia dvs. ?i num?rul de contact.
Re?ine?i c? toate informa?iile pe care le furniza?i altor utilizatori pot fi întotdeauna distribuite de ace?tia altor persoane, prin urmare, v? rug?m s? fiti atenti ce informatii furnizati.

III. M?suri tehnice ?i de organizare ?i securitatea prelucr?rii
- Toate informa?iile pe care le primim despre dvs. sunt stocate pe servere securizate localizate in Romania. In mod specific si conform legii, luam masuri tehnice si organizatorice adecvate (politici si proceduri, securitate informatica etc) pentru a asigura confidentialitatea si integritatea datelor cu caracter personal si a modului in care sunt prelucrate.
- Garantam ca www.euroinsolvent.ro nu vinde datele cu caracter personal pe care le-a colectat de la persoanele vizitate si ca nu va transmite aceste date decat celor in drept sa le cunoasca, cu respectarea principiilor si obligatiilor stabilite prin lege.
- Atragem atentia persoanelor vizitatoare ale Website-ului www.euroinsolvent.ro ca acesta poate con?ine link-uri c?tre website-uri a c?ror politic? de confiden?ialitate sau de prelucrare a datelor cu caracter personal este diferit? de cea a Website-ului www.euroinsolvent.ro. Dac? trimiteti date cu caracter personal c?tre oricare dintre aceste site-uri, informa?iile dumneavoastra cad sub inciden?a declara?iei lor de confiden?ialitate sau de prelucrare a datelor cu caracter personal. Politica Website-ului www.euroinsolvent.ro privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal nu se aplic? informa?iilor furnizate pe acele website-uri. In acest sens, va recomandam s? cititi cu aten?ie politica de confiden?ialitate a oric?rui website pe care îl vizitati.
- Re?ine?i c?, în ciuda m?surilor pe care le-am implementat pentru a v? proteja datele, transferul de date prin Internet sau alte re?ele deschise nu este niciodat? complet sigur ?i exist? riscul ca datele dvs. personale s? fie accesate de ter?i neautoriza?i.

IV. Drepturile Utilizatorului
In calitate de persoana vizata, Utilizatorul poate contacta www.euroinsolvent.ro in orice moment si in mod gratuit, cu o notificare, folosind adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. in vederea exercitarii drepturilor sale, in conformitate cu GDPR.
Aceste drepturi sunt urmatoarele:
a. Dreptul de a primi informatii cu privire la prelucrarea datelor si o copie a datelor procesate.
b. Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete.
c. Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si, in cazul in care datele cu caracter personal au fost facute publice, transmiterea informatiilor referitoare la solicitarea de stergere catre alti operatori.
d. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor.
e. Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizata intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator.
f. Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu intentia de a inceta prelucrarea.
g. Dreptul de a retrage oricand un consimtamant dat in vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamantul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat inainte de retragere. Retragerea consimtamantului privind prelucrarea datelor cu caracter personal nu poate avea loc in privinta respectarii obligatiilor legale.
h. Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere daca Utilizatorul apreciaza in mod justificat ca prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuata de Operator cu incalcarea GDPR.

Exercitarea acestor drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal nu poate avea loc in privinta respectarii obligatiilor legale ale Operatorului.

V. Modific?ri in politica de confiden?ialitate
Ne rezerv?m dreptul de a modifica aceast? politic? de confiden?ialitate. Politica de confidentialitate cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare va fi publicat? pe site-ul www.euroinsolvent.ro.